Elektrik tesisatı, bir endüstriyel tesis, konut, alışveriş merkezi, ibadethane, sinema, tiyatro, hastane gibi elektrikli cihazların bulunduğu yerlerde bu cihazların çalışmasını, kontrol edilmesini sağlayan montajı yapılmış tüm kuvvetli ve zayıf akım ekipmanlarına denir.

Bahsedilen tesisat, eğer konut gibi kapalı bir mekanda ise “elektrik iç tesisat”, fabrika gibi açık bir mekanda ise “elektrik dış tesisat” olarak tabir edilir.

Elektrik İç Tesisatı – Priz Tesisatı
Elektrik İç Tesisatı – Priz Tesisatı
Elektrik tesisatı aşağıdaki malzemelerden oluşur :

Elektrik boruları,
Kuvvetli ve zayıf akım kabloları,
Kablo tavaları, kablo merdivenleri ve kablo kanalları,
Priz ve anahtarlar,
Topraklama kabloları, topraklama iletkenleri, topraklama kazık ve şeritleri,
Elektrik panoları, besleme ve kontrol ekipmanları,
Buat ve klemensler,
Bağlantı elemanları.
Elektrik tesisatları, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğine göre hazırlanır. Yapı denetim firmasının onayı alınmadan hiç bir elektrik tesisatı projesi hayata geçirilemez. Elektrik tesisatı projesi hazırlanırken hesaplamaların iyi yapılması gerekir. Malzemelerin, olması gereken değerlerden büyük seçilmesi maliyeti önemli ölçüde yükseltirken değerlerin düşük seçilmesi de istenilen cihazların beslenememesine neden olabilir.